Scandinavian Ammunition Research Association

<Denne siden sender den besøkende til www.patroner.no/sara/index.htm>

Scandinavian Ammunition Research Association er en forening for nordiske patronsamlere.

Den 20. september 1980 møttes noen svenske og norske patronsamlere i Grums i Sverige. Dette var det tredje mer eller mindre organiserte møtet blant patroninteresserte i Skandinavia, og man ble enige om at en forening burde stiftes. En del aktuelle personer ble kontaktet, og den 22. august 1981 ble det avholdt et møte i Arvika i Sverige hvor foreningen SARA ble stiftet.

Siden dette har det vært avholdt årsmøte i foreningen hvert år. Opprinnelig ble det avholdt annet hvert år i Norge og Sverige, men siden aktiviteten i Sverige for tiden er lav, har møtene de senere årene blitt holdt i Norge. Møtene blir av og til lagt til steder hvor vi i tillegg til selve møtet også kan besøke et sted av patronhistorisk interesse. Foreningens medlemmer har på denne måten fått anledning til å besøke både daværende Raufoss ammunisjonsfabrikk, nåværende Nammo Raufoss, Norma Precision i Åmotfors og Nammo Vanäsverken i Karlsborg.

Pr. 2008 har foreningen omlag 225 medlemmer. Ca. 2/3 av disse er norske, mens resten kommer fra Sverige, Danmark, Finland og Island. I tillegg finnes noen få skandinavisktalende medlemmer fra det øvrige Europa og USA.

Patronsamling er ikke noen stor hobby i Norden. Internasjonalt, derimot, er dette samlerområdet mer utbredt, og det finnes flere internasjonale klubber. De største er European Cartridge Research Association (ECRA) og International Ammunition Association (IAA). ECRA utgir et månedlig medlemsblad, mens IAA gir ut et blad hver annen måned. IAA har også et diskusjonsforum.

SARA utgir sitt medlemsblad BULLETIN tre ganger i året. Bladet, som utkom med det første nummeret tidlig i 1982, består av småartikler om patroner, spørsmål og svar mv., og skrives av klubbens medlemmer. Du kan laste ned noen tidligere eksemplarer av bladet ved å trykke på linkene under.

Last ned Bulletin nr. 94 (november 2005)
Last ned Bulletin nr. 100 (august 2007)

Fortsatt interessert?

Minstealderen for å bli medlem er 18 år. Videre kreves at du har et våpenkort; dette er vår sikkerhet for at du er en person som har gått gjennom en "sjekk" hos politiet. Dersom du ikke har et våpenkort, kreves at du har en anbefaling fra en person som har vært medlem i SARA i mer en ett år.

Medlemskontingenten er kr. 100,- pr år. Det første året betales dessuten en innmeldingsavgift på kr. 200,-. I tillegg koster abonnement på medlemsbladet Bulletin kr. 100,- pr. år.

Du finner innmeldingsskjema her. (Kan brukes dersom du har våpenkort).

Medlemssøknad for personer som ikke har våpenkort. (Printes ut og sendes til oppgitt adresse med anbefaling fra et medlem).